phone   051-37658952
email   info@khdh.ir

ارتباط با ما
آدرس ورودی پروژه جهان مال
خراسان رضوی - مشهد مقدس - میدان جانباز - بلوار اخوان ثالث - اخوان ثالث 1/1
تلفن کارگاه پروژه: 37668004-051

شرکت خورشید درخشان هشتم توس

icon 1خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار فردوسی - فردوسی 8 پلاک 178 - طبقه 4 و5 و6

icon 2تلفن: 37658952-051

icon 2نمابر: 37658953-051

icon 3www.khdh.ir

icon 3info@khdh.ir

icon 3شبکه های اجتماعی : 09380369346